17
lut

MAROTTA sp. z o.o.

Spółka MAROTTA sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445480
 • REGON – 122744275
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy MAROTTA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Cegielniana 4 27

Miejscowość – 30-404 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02697
Długość geogr. – 19.93469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 11 Produkcja napojów

Dane wpisane do KRS

17
lut

A S sp. z o.o.

Spółka A S sp. z o.o. / siedziba Kielce

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445085
 • REGON – 260657709
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy A S sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kielce

Ulica – Słowackiego 12

Miejscowość – 25-365 Kielce

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.86586
Długość geogr. – 20.634121

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

PKD 2 –

PKD 3 –

Dane wpisane do KRS

16
lut

FUSION SYNC sp. z o.o.

Spółka FUSION SYNC sp. z o.o. / siedziba Mysłowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000443821
 • REGON – 243087760
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy FUSION SYNC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Mysłowice

Ulica – Obrzeżna Północna 17 118

Miejscowość – 41-400 Mysłowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.239201
Długość geogr. – 19.137659

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

PKD 2 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

16
lut

MD PROJEKT sp. z o.o.

Spółka MD PROJEKT sp. z o.o. / siedziba Elbląg

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445290
 • REGON – 281458563
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy MD PROJEKT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Elbląg

Ulica – Królewiecka 215

Miejscowość – 82-300 Elbląg

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.158625
Długość geogr. – 19.416716

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.34.Z Produkcja drutu

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Dane wpisane do KRS

16
lut

G.F. SERVICE POLAND sp. z o.o.

Spółka G.F. SERVICE POLAND sp. z o.o. / siedziba Bielsko-Biała

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444839
 • REGON – 243134235
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy G.F. SERVICE POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bielsko-Biała

Ulica – Wyspiańskiego 8

Miejscowość – 43-300 Bielsko-Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.82905
Długość geogr. – 19.04521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

14
lut

HELVETIA MEDICUM sp. z o.o.

Spółka HELVETIA MEDICUM sp. z o.o. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444671
 • REGON – 243136085
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy HELVETIA MEDICUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Zwycięstwa 52A

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 2 – 58.13.Z Wydawanie gazet

PKD 3 – 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Dane wpisane do KRS

12
lut

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE sp. z o.o.

Spółka ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE sp. z o.o. / siedziba Świętajno

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000443261
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚWIĘTAJNIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Świętajno

Ulica – Spółdzielcza 4

Miejscowość – 12-140 Świętajno

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.593571
Długość geogr. – 21.227421

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

PKD 3 – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dane wpisane do KRS

11
lut

MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444618
 • REGON – 122750100
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy MATEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Fabryczna 20 A

Miejscowość – 31-553 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.064001
Długość geogr. – 19.97444

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 15.20.Z Produkcja obuwia

PKD 2 – 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

PKD 3 – 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

10
lut

GOOLDWEB sp. z o.o.

Spółka GOOLDWEB sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444774
 • REGON – 146468477
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy GOOLDWEB sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleja Solidarności 115 2

Miejscowość – 00-140 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.24247
Długość geogr. – 20.997129

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

PKD 3 – 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Dane wpisane do KRS

9
lut

GREEN BIOTECH POLSKA sp. z o.o.

Spółka GREEN BIOTECH POLSKA sp. z o.o. / siedziba Stojadła

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444837
 • REGON – 146464870
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy GREEN BIOTECH POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Stojadła

Ulica – Leśna 38

Miejscowość – 05-300 Mińsk Mazowiecki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.176991
Długość geogr. – 21.5812

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

PKD 2 – 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

PKD 3 – 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

Dane wpisane do KRS

8
lut

DOMO sp. z o.o. KWARTET sp.k.

Spółka DOMO sp. z o.o. KWARTET sp.k. / siedziba Rotmanka

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445027
 • REGON – 221803191
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy DOMO sp. z o.o. KWARTET sp.k.

Siedziba rejestrowa – Rotmanka

Ulica – Bajki 2 1

Miejscowość – 83-010 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.253593
Długość geogr. – 18.550705

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

PKD 2 – 24 Produkcja metali

PKD 3 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dane wpisane do KRS

7
lut

SUCHEMOKRE 1 sp. z o.o.

Spółka SUCHEMOKRE 1 sp. z o.o. / siedziba Ożarów Mazowiecki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444781
 • REGON – 146462760
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy SUCHEMOKRE 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Ożarów Mazowiecki

Ulica – Partyzantów 4

Miejscowość – 05-850 Ożarów Mazowiecki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.215385
Długość geogr. – 20.7686

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 08.1 Wydobywanie kamienia, piasku i gliny

Dane wpisane do KRS

6
lut

XO2 sp. z o.o.

Spółka XO2 sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444963
 • REGON – 122757556
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy XO2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Igołomska 10

Miejscowość – 31-983 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.05331
Długość geogr. – 20.10878

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 2 – 24.3 Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

PKD 3 – 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Dane wpisane do KRS

5
lut

SALONY Z BIELIZNĄ sp. z o.o.

Spółka SALONY Z BIELIZNĄ sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444878
 • REGON – 122770290
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy SALONY Z BIELIZNĄ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Żaglowa 13

Miejscowość – 31-979 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.066319
Długość geogr. – 20.072269

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem

Dane wpisane do KRS

5
lut

ROYAL TOOLS sp. z o.o.

Spółka ROYAL TOOLS sp. z o.o. / siedziba Nowy Sącz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445495
 • REGON – 122757496
 • NIP – 7343517433

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy ROYAL TOOLS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nowy Sącz

Ulica – Kilińskiego 58

Miejscowość – 33-300 Nowy Sącz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.618456
Długość geogr. – 20.71385

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 2 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

4
lut

BLASTOPOL FD PIOTR BLANDO, PAWEŁ BLANDO, ELŻBIETA SAWA – BLANDO sp.j.

Spółka BLASTOPOL FD PIOTR BLANDO, PAWEŁ BLANDO, ELŻBIETA SAWA – BLANDO sp.j. / siedziba Paprotnia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444965
 • REGON – 101524475
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy BLASTOPOL FD PIOTR BLANDO, PAWEŁ BLANDO, ELŻBIETA SAWA – BLANDO sp.j.

Siedziba rejestrowa – Paprotnia

Ulica – 15

Miejscowość – 95-060 Brzeziny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.82959
Długość geogr. – 19.75486

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

PKD 2 – 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

PKD 3 – 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Dane wpisane do KRS

3
lut

TTL SOLUTIONS sp. z o.o.

Spółka TTL SOLUTIONS sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445394
 • REGON – 122744192
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy TTL SOLUTIONS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Cegielniana 4A 27

Miejscowość – 30-404 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02697
Długość geogr. – 19.93469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 11 Produkcja napojów

Dane wpisane do KRS

2
lut

BORKOMET sp. z o.o. sp.k.

Spółka BORKOMET sp. z o.o. sp.k. / siedziba Szczekociny

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444893
 • REGON – 240005796
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy BORKOMET sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Szczekociny

Ulica – Przemysłowa 6

Miejscowość – 42-445 Szczekociny

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.636915
Długość geogr. – 19.819085

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 2 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 3 – 25.94.Z Produkcja złączy i śrub

Dane wpisane do KRS

2
lut

TELEWIZJA NIEZALEŻNA sp. z o.o.

Spółka TELEWIZJA NIEZALEŻNA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445501
 • REGON – 146515308
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy TELEWIZJA NIEZALEŻNA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Solidarności 115

Miejscowość – 00-950 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

31
sty

POCZTA ZDROWIA sp. z o.o.

Spółka POCZTA ZDROWIA sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445450
 • REGON – 200752840
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy POCZTA ZDROWIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – M.c Skłodowskiej 3 63

Miejscowość – 15-094 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.130129
Długość geogr. – 23.172706

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

PKD 3 – 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

30
sty

IMEDI sp. z o.o. sp.k.

Spółka IMEDI sp. z o.o. sp.k. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444769
 • REGON – 146468514
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy IMEDI sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Św. Szczepana 1

Miejscowość – 02-568 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.206699
Długość geogr. – 21.019911

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

PKD 3 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

30
sty

TOP GREEN GROUP sp. z o.o.

Spółka TOP GREEN GROUP sp. z o.o. / siedziba Gomunice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444105
 • REGON – 101522660
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy TOP GREEN GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gomunice

Ulica – Wojska Polskiego 86

Miejscowość – 97-545 Gomunice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.15258
Długość geogr. – 19.4368

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

Dane wpisane do KRS

29
sty

TRZEBIATOWSKI ARCHITEKCI sp. z o.o.

Spółka TRZEBIATOWSKI ARCHITEKCI sp. z o.o. / siedziba Sopot

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445427
 • REGON – 221805190
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy TRZEBIATOWSKI ARCHITEKCI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sopot

Ulica – Parkowa 54 2

Miejscowość – 81-727 Sopot

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.437359
Długość geogr. – 18.57375

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

28
sty

PROKERT sp. z o.o.

Spółka PROKERT sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445470
 • REGON – 302316867
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy PROKERT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Goździkowa 6

Miejscowość – 60-175 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.393028
Długość geogr. – 16.82868

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

PKD 2 – 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

PKD 3 – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

26
sty

HSB TRADE sp. z o.o.

Spółka HSB TRADE sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444857
 • REGON – 122743910
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy HSB TRADE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Cegielniana 4 27

Miejscowość – 30-404 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.02697
Długość geogr. – 19.93469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 3 – 11 Produkcja napojów

Dane wpisane do KRS

26
sty

LAMBER sp. z o.o. W ORGANIZACJI sp.k.

Spółka LAMBER sp. z o.o. W ORGANIZACJI sp.k. / siedziba Będzin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444992
 • REGON – 243140684
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-12-19

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-27

Dane adresowe firmy LAMBER sp. z o.o. W ORGANIZACJI sp.k.

Siedziba rejestrowa – Będzin

Ulica – Odrodzenia 53

Miejscowość – 42-504 Będzin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.402081
Długość geogr. – 19.1476

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

PKD 2 – 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

PKD 3 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Dane wpisane do KRS

25
sty

ISAPART sp. z o.o.

Spółka ISAPART sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000444882
 • REGON – 22035607
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-24

Dane adresowe firmy ISAPART sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Leszczyńskiego 4 26

Miejscowość – 50-078 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108292
Długość geogr. – 17.033211

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

PKD 3 – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

24
sty

RAMENZO sp. z o.o.

Spółka RAMENZO sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000445382
 • REGON – 146458415
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-12-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-12-31

Dane adresowe firmy RAMENZO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Domaniewska 35 A 40

Miejscowość – 02-672 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.18343
Długość geogr. – 21.00683

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.14 Handel energią elektryczną

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS